CV'me Gözat

Blog

Latest Posts
Blog, Flutter /
Flutter Widget Listesi&BottomNavigationBar

Flutter Widget Listesi&BottomNavigationBar Bu yazımızda neler yapacağız hemen ondan bahsetmek istiyorum. Flutter ile çok basit düzeyde bir uygulama yapacağız. Bu uygulamada BottomNavigationBar kullanarak küçük bir menü yapmanın yanı sıra widget tipinde liste oluşturacağız. Oluşturacağımız bu listenin içine bir kaç widget atayıp, oluşturduğumuz alt menü…

Blog, Dart /
DART-Üst Düzey Fonksiyonlar

DART-Üst Düzey Fonksiyonlar DART-Üst Düzey Fonksiyonlar yazımla sizlerleyim. Bu yazımızda üç tane üst düzey olan fonksiyonuna değineceğiz. Çok fazla uzatmadan sizleri hemen fonksiyonlarımızla tanıştırıp ne iş yaptıklarını açıklayayım. Foreach: Listenin elemanlarını ekrana yazdırmak için kullanırız. Where: Listeden yeni bir liste oluşturmak için kullanırız. Map:Listeden…

Blog, Dart /
DART-Future Kavramı

DART-Future Kavramı DART-Future Kavramı adlı özet yazımla karşınızdayım Future Kavramı Nedir? Henüz tamamlanmamış olan işlemleri temsil eden yapılardır. Kelime anlamı olarak gelecek,senet,söz gibi anlamları vardır. Tamamlanmış veya tamamlanmayacak şekilde karşımıza çıkabilir. Ne demek bu? Yani işlem başarı ile tamamlanabilir ya da işlem tamamlanır ancak…

Blog, Dart /
DART-Senkron-Asenkron İşlemler

DART-Senkron-Asenkron İşlemler DART-Senkron-Asenkron İşlemler adlı yazımla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Senkron ve asenkron işlemlere geçmeden önce bu kavramları açıklamak istiyorum. SENKRON: Program içerisinde bir işlem yapılırken, bu işlem bitmeden ikinci bir işleme geçilemez. Bu yapıya Senkron denir. ASENKRON:Senkron yapısının tam tersi. Yani arka planda…

Blog, Dart /
DART-Anonim Fonksiyonlar

DART-Anonim Fonksiyonlar DART-Anonim Fonksiyonlar adlı yazımla sizlerleyim Anonim Fonksiyon Nedir? Dart dilinde anonim fonksiyon, bir adı olmayan fonksiyondur. //DART DİLİNDE NORMAL FONKSİYON void main(){ AdiOlanFonksiyon(); } var AdiOlanFonskiyon(){ print(“BEN ADI OLAN BİR FONKSİYONUM”); } //DART DİLİNDE ANONİM FONKSİYON void main(){ } (){print(“BEN ADI OLMAYAN…

1 2